CLOSE

BOARD MEMBERS

  • Matt Cassidy – Board-chair
  • Mike Machuk – Treasurer
  • Mike Goldade- Director
  • Melody Stang¬†– Director
  • Valdene Callin- Director
  • Elyse Loov- Director
  • Jenna Goldade – Executive Director
  • Riley Deschambault – Artistic Associate
  • Mosa Sayyad – Artistic Associate
CLOSE